Promocja!

Love Unexpected: Time Travel Romance (Monica Moretti)

(2 opinie klienta)

32,00  brutto

EN:
A modern romance book for women and men. Time travel to London, Berlin and Istanbul to discover the difference between the love hyphothesis and sex, the blend of religions of the world and the mystery thriller of the corporate governance. Young adult, Pola, falling in love unexpected in her corporate boss with the psychopathic traits allowing him to charm and deceive innocent victims to fulfil his sexual fantasies and a career plan.
PL:
Nowoczesny romans przeznaczony zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Z tą książką możesz podróżować w czasie do Londynu, Berlina i Stambułu, aby odkryć różnice między hipotezą miłosną a seksem, mieszanką religii świata i tajemniczym thrillerem dotyczącym ładu korporacyjnego. Młoda dorosła Pola, niespodziewanie zakochuje się w swoim szefie w korporacji, szefie z psychopatycznymi cechami, które pozwalają mu oczarować i oszukać niewinne ofiary, aby spełnić jego fantazje seksualne i plan kariery.

Opis

A note about the book

Have you ever dreamed about a big career in the financial industry in London? Have you thought how it would be to be a manager in the corporation? Are you interested in religions such as Christianity versus Islam? What do you think about atheism? Do you like astronomy and have you thought about the creation of the Universe? Have you thought about the great philosophers of our time such as Socrates, Nietzsche, or Dawkins? Are you interested in the concept of dreams, the subconscious mind, and thought about Sigmund Freud, who’s the founder psychoanalysis? Have you thought about psychopathy? Do you know what psychic abilities are?

Do you enjoy travelling? Would like to travel to places such as London in the United Kingdom, Berlin in Germany, Indonesia in the Southeast Asia, Gdansk and Sopot in North of Poland, Copenhagen in Denmark, Istanbul and Alayna in Turkey? Do you know who the Kurds are? Do you like travelling photography? Are you interested in friendship, love, a different type of sex? Can you live a long life with HIV? Is there climate change? Would you like somebody to explain these topics in an enjoyable and non-scientific way, such as an interesting story about couple of characters? If you answered yes to any of those questions, you will definitely like this book.

Nota o książce

Czy kiedykolwiek marzyłeś/-aś o wielkiej karierze w branży finansowej w Londynie? Czy myślałeś/-aś, jak by to było być menedżerem w korporacji? Czy interesują Cię religie takie jak chrześcijaństwo kontra islam? Co myślisz o ateizmie? Lubisz astronomię i myślałeś/-aś o stworzeniu Wszechświata? Czy myślałeś/-aś o wielkich filozofach naszych czasów, takich jak Sokrates, Nietzsche czy Dawkins? Czy interesuje Cię koncepcja snów, podświadomości i myśli o Zygmuncie Freudzie, który jest założycielem psychoanalizy? Czy myślałeś/-aś o psychopatii? Czy wiesz, jakie są zdolności parapsychiczne?
Lubisz podróżować? Chciałbyś/-abyś podróżować do takich miejsc jak Londyn w Wielkiej Brytanii, Berlin w Niemczech, Indonezja w Azji Południowo-Wschodniej, Gdańsk i Sopot na północy Polski, Kopenhaga w Danii, Stambuł i Alayna w Turcji? Czy wiesz kim są Kurdowie? Lubisz fotografię podróżniczą? Interesuje Cię przyjaźń, miłość, inny rodzaj seksu? Czy można żyć długo z HIV? Czy jest zmiana klimatu? Czy chciałbyś/-abyś, aby ktoś wyjaśnił te tematy w przyjemny i nienaukowy sposób, na przykład ciekawą historię o kilku postaciach? Jeśli odpowiedziałeś/-aś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, na pewno spodoba ci się ta książka.

Monica Moretti

Monica Moretti

Dodaj tu swój tekst nagłówka

A note about the author

Monica Moretti is a cosmopolitan who has lived in Poland, Spain, Ireland, the United Kingdom, and Germany. She studied Air Transport Management for four years in the United Kingdom and worked six years in the airline industry, allowing her to travel around the globe, which gave her the inspiration to write this book.

She was born into a catholic family with very religious grandmothers, but a had the privilege of living among Muslim minorities in the United Kingdom and Germany, which in turn allowed her to get to know these religions and different cultures. She absolutely loved living in Berlin, although the history she learned in Poland was not encouraging.

She is interested in the corporate world, psychology, travelling, religion, philosophy, dreams, astronomy, love and sex, and social problems, which she has expressed in this book. Her hobby is photography and she has incorporated her photos in this text. A couple of photos were taken from the external websites and obviously they were referenced. Since her teenage years, she has admired the work of artists and although growing up in the business world due to her profession (analyst, purchaser and accountant at corporations) and study in business, she has always surrounded herself in her free time with artists and creative people if she could.

Already as a teenager walking on the streets of Cork, Ireland, the young author thought about writing a book. The same as when she was working in London at Gatwick Airport and went for a trip to London, she has seen the courses in the creative writing and dreamed about being a creative writer at some point in her life.

This book is fiction. So it’s events based about imaginary characters and and no on real people, however there are some historical facts. I would like to thank my editor, Chrish Ashbrook, for his time and all of the useful advice. I was really happy and surprised when the award-winning film director and director of photography, including the Eurythmics iconic ‘Sweet Dreams’ answered my job editing advertisement thinking that the book sounded fascinating and would love to edit it.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Nota o autorce

Monica Moretti jest kosmopolitką, która mieszkała w Polsce, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Studiowała zarządzanie transportem lotniczym przez cztery lata w Wielkiej Brytanii i pracowała sześć lat w branży lotniczej, co pozwoliło jej podróżować po całym świecie, co dało jej inspirację do napisania tej książki.
Urodziła się w katolickiej rodzinie z bardzo religijnymi babciami, ale miała przywilej życia wśród muzułmańskich mniejszości w Wielkiej Brytanii i Niemczech, co z kolei pozwoliło jej poznać te religie i różne kultury. Uwielbiała mieszkać w Berlinie, choć historia, którą poznała w Polsce, nie była zachęcająca.
Interesuje się światem korporacji, psychologią, podróżami, religią, filozofią, marzeniami, astronomią, miłością i seksem oraz problemami społecznymi, które wyraziła w tej książce. Jej hobby to fotografia i swoje zdjęcia włączyła w ten tekst. Kilka zdjęć pochodzi z zasobów stron internetowych i oczywiście są do ​​nich wskazane źródła i odnośniki. Od nastoletnich lat podziwiała twórczość artystów i choć dorastała w świecie biznesu z racji wykonywanego zawodu (analityk, kupiec i księgowa w korporacjach) oraz studiów w biznesie, w wolnych chwilach otaczała się artystami i kreatywnymi ludźmi, gdy tylko mogła.
Już jako nastolatka spacerując po ulicach Cork w Irlandii jako młoda autorka myślała o napisaniu książki. Także wtedy, gdy pracowała w Londynie na lotnisku Gatwick i pojechała na wycieczkę do Londynu, widziała kursy kreatywnego pisania i marzyła o tym, by w pewnym momencie swojego życia zostać kreatywną pisarką.
Ta książka jest fikcją. Są to więc wydarzenia oparte na wyimaginowanych postaciach, a nie na prawdziwych ludziach, jednak istnieją w niej pewne fakty historyczne.
Chciała też podziękować swojemu redaktorowi, Chrisowi Ashbrookowi, za poświęcony czas i wszystkie przydatne rady. Była naprawdę szczęśliwa i zaskoczona, gdy wielokrotnie nagradzany reżyser filmowy i operator, w tym kultowego „Sweet Dreams” Eurythmics, odpowiedział na jej zapytanie twierdząc, że książka brzmi fascynująco i chciałbym ją edytować.

Informacje dodatkowe

format

pdf

ilość stron

281 ebook

producent

Selfpublishing

rok wydania

2021

ISBN

979-8769582264

język

angielski

2 opinie dla Love Unexpected: Time Travel Romance (Monica Moretti)

 1. Agnieszka Okońska

  Opinia zacytowana z portalu Amazon /Reviewed in Germany on 24 November 2021/
  One of the best books I have ever read! – Patryk
  It is a great contemporary romance with brilliant ideas for travelling around the world. The love hypothesis tries to answer the question of what is the difference between the unexpected love and the sexual chemistry between a man and a woman. The corporate governance blends well with the philosophical investigations and the psychological thriller searching for the life meaning. You will definitely enjoy yourself and I strongly recommend this travel and love book.

 2. Agnieszka Okońska

  Opinia zacytowana z portalu Amazon.de / Opinia napisana we Francji dnia 8 listopada 2020/
  An enjoyable reading, a passionating story – Matteo

  The author draws an original portrait of modern society driven by corporate hysteria, where travelling for leisure is ubiquitous and becomes a window into oneself as well as into our place and purpose in the world.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Może spodoba się również…