Jak być liderem – coachem? (szkolenie video)

49,00  brutto

Zapraszam Cię na szkolenie online zatytułowane „Jak być liderem – coachem?”

Prawda jest taka, że coaching to znacznie więcej niż omówienie wyników z naszym podwładnym pracownikiem podczas tak zwanej oceny rocznej. Obejmuje on wysoce specyficzny zestaw umiejętności, który można wykorzystać do rzeczywistego rozwoju pracowników w ukierunkowany, ciągły sposób. Może zmienić ich zdolność do efektywności, wspierać aspiracje zawodowe i przygotować ich na wyższy poziom.

To jest niezwykle potężne narzędzie.

Moim celem na to szkolenie jest przekazanie Ci w skróconej wersji jak rozwinąć umiejętności coachingowe, dzięki którym staniesz się silniejszym skuteczniejszym liderem, gotowym do budowania talentów w strategiczny sposób.

Opis

Jak być liderem-coachem?

 

Budowanie talentów w swoim zespole stało się niezbędną kompetencją przywódczą. Liderzy, którzy konsekwentnie prowadzą coaching członków swoich zespołów, pomagają organizacjom rozwijać się na niespotykanym dotąd poziomie.

 

A przywódcy, którzy tego nie robią? Cóż, tracą świetną okazję, by wywrzeć ogromny wpływ na organizację w której są oraz na efektywność własnego obszaru zarządzania.

 

Istnieje wiele badań, które potwierdzają, że każda firma może skorzystać na przyjęciu kultury coachingowej.

 

Ale to trudniejsze niż mogłoby się wydawać.

A prawdziwe niebezpieczeństwo polega na założeniu, że liderzy wiedzą, jak trenować i jak być coachem dla swoich pracowników.